Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Hemsidan

Hemsidan har nu den 22 augusti uppdaterats till senaste versionen av Joomla, vilket bland annat innebär fler funktioner och högre säkerhet på hemsidan.

En av nyheterna är att man framöver kommer att kunna skicka in abstrakts till bland annat Höstmötet i klinisk fysiologi via hemsidan. För att kunna göra detta krävs att man registrerar sig. Man behöver dock inte vara registrerad om man vill se de accepterade abstrakten när de är publicerade och man behöver inte heller registrera sig för att ta del av annat material på hemsidan.

Tidigare krävdes registrering för att läsa vissa sidor, men detta är borttaget liksom alla tidigare registreringar, d.v.s. har man tidigare registrerat sig och vill skicka in abstrakt måste man göra en ny registrering.

Välkommen att skicka in material till hemsidan!

Webbredaktören