Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Viktigt med aktuell e-postadress

Efter beslut på årsmötet kommer fakturor och övriga utskick till medlemmarna framledes uteslutande att distribueras via e-post. Det är därför viktigt att alla medlemmar kontrollerar att man har en korrekt och aktuell e-postadress registrerad.


För frågor och uppdatering avseende medlemsuppgifter kontaktas Malmö Kongressbyrå på