Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Uppdaterad utbildningsbok för Klinisk Fysiologi

Föreningens utbildningsbok för nya ST 2015 har uppdaterats. Den uppdaterade versionen (20151206) finner du här samt under Specialistutbildningen i huvudmenyn. 

Här finns nu också länk till den nya målbeskrivningen via Socialstyrelsens hemsida, samt SFKFs exempel på hur en ST-utbildning i Klinisk Fysiologi kan läggas upp.