Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Svenska Läkaresällskapet

Under 2016 genomför Svenska Läkaresällskapet en kampanj för att rekrytera fler medlemmar. Vi vill uppmärksamma er på att ni som medlem i vår sektion inte per automatik är medlem i SLS. Vi uppmanar er därför att aktivt ansöka om medlemskap även i moderföreningen.

Enligt stadgarna för SLS sektioner gäller att styrelsemedlemmar ska, och övriga medlemmar bör vara medlemmar i Läkaresällskapet och en betydligt högre anslutningsgrad behövs. Vårt röstmandat i SLS fullmäktigemöte baseras på antalet medlemmar som även är medlem i SLS.

Ju fler vi är desto större blir vår möjlighet att påverka, samtidigt som vi är med och stärker Läkaresällskapets viktiga roll som den oberoende, vetenskapliga organisationen inom svensk hälso- och sjukvård.
Bli medlem i Svenska Läkaresällskapet och stärk vår professions röst i samhället!

http://www.sls.se/Medlemmar/Bli-medlem/Medlemsansokan/ 

(Publicerat 24 maj 2016)