Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Förlängd deadline för abstracts till höstmötet 2016

Deadline för abstracts till höstmötet har förlängts till 29/6. Abstract mailas till SFKFs vetenskapliga sekreterare Henrik Engblom. Instruktioner och mall finns här.

(Publicerat 17 juni 2016)