Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Öppet styrelsemöte 2017-04-26

Styrelsen önskar alla medlemmar varmt välkomna på öppet styrelsemöte i anslutning till det Kardiovaskulära vårmötet i Malmö. 

Mötet äger rum onsdag 26 april kl 1100 i lokalen ”L5” i entreplanet på konferenshotellet Malmö Live, en kort bit från stationen.

Agenda

(Publicerat 25 april 2017)