Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Höstmöte 2015

Välkomna till SFKF:s Höstmöte 1-2 oktober 2015 i Örebro. Sista anmälningsdag 1 september 2015.

Program, formulär för anmälan och instruktioner för inlämning av abstracts, utställarinformation etc finner ni här.

Abstracts 2015 (länk)