Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Ny publicering

Läs det nya ordförandebrevet här (t.f. red. ber om ursäkt för sen publicering) och notera särskilt att det är relativt kort tid kvar till deadline för abstracts (se nedan).