Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Arbetsprov

Referensvärden för VO2 max vid ergospirometri

Vid det andra ”Svenskt forum för Ergospirometri” (SFE), september 2016, bildades en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram en rekommendation om vilket referensmaterial för högst uppmätta syreupptag (VO2peak) svenska laboratorier bör använda. I nedanstående dokument sammanfattas tillvägagångssätt, resonemang och slutgiltigt förslag.

Rapport

Bilaga 1 SHIP-studierna

Bilaga 2 Figurer

Bilaga 3 tabeller

Lathund för VO2-peak

Nya referensvärden vid arbetsprov beslutade

Vid årsmötet i samband med Höstmöte i Linköping den 3 oktober 2014 beslutades (se protokoll) att som normalvärden för arbetsprov anta "Kalmarmaterialet" som ny nationell standard 

 [Clin Physiol Funct Imaging. 2014 Jul;34(4):297-307, (Epub 2013 Oct 31)]. Det omfattar 1790 personer av båda könen och åldersspannet 7-80 år. 

 Brev från arbetsgruppen 2015-02-01  Excel-fil för uträkning av referenvärden enligt "Kalmarmaterialet". "Lathund män". "Lathund kvinnor"

Vid styrelsemöte den 16 februari 2015 betonas att skriftligt beslut inte är taget om gradering i ord av arbetsförmåga utan denna fråga är hänskjuten till Equalis arbetsgrupp i arbetsfysiologi för beslut.

Läs mer: Nya referensvärden vid arbetsprov beslutade

Enkät arbetsprov

Lennert Jorfeldt skickade i samband med revisionen av arbetsprovsboken ut en enkät till verksamhetsföreträdare i landet. Syftet var att göra en kartläggning av hur arbetsprov körs på olika kliniker. Svaren redovisas i en presentation i PDF-format. De är uppdelade i två filer av tenkiska skäl:

Enkät arbetsprov del 1

Enkät arbetsprov del 2