Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Arbetsprov

Enkät arbetsprov

Lennert Jorfeldt skickade i samband med revisionen av arbetsprovsboken ut en enkät till verksamhetsföreträdare i landet. Syftet var att göra en kartläggning av hur arbetsprov körs på olika kliniker. Svaren redovisas i en presentation i PDF-format. De är uppdelade i två filer av tenkiska skäl:

Enkät arbetsprov del 1

Enkät arbetsprov del 2