Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Arbetsprov

Referensvärden för VO2 max vid ergospirometri

Vid det andra ”Svenskt forum för Ergospirometri” (SFE), september 2016, bildades en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram en rekommendation om vilket referensmaterial för högst uppmätta syreupptag (VO2peak) svenska laboratorier bör använda. I nedanstående dokument sammanfattas tillvägagångssätt, resonemang och slutgiltigt förslag.

Rapport

Bilaga 1 SHIP-studierna

Bilaga 2 Figurer

Bilaga 3 tabeller

Lathund för VO2-peak