Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Besvarade remisser

Nedan finns en lista på besvarade remisser från föreningen. Vill du ta del av svaret kontaktas SFKFs sekreterare Lena Forsberg via e-post på  

 

2016:

Digitaliseringens transformerande kraft - vägval för framtiden (SOU 2015:91): Gem 2016/0106

2015-12-06 SLF Översyn av Läkarförbundets etiska regler

Angående Förtydligande av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkares specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2015:8)

SLS – Socialdepartementet: (SOU 2016:2) Effektiv vård.

Sjukvårdspolitiskt program, ärendenummer Gem 2016/0066

Förslag Sveriges läkarförbunds strategi 2020 (2016-0068)

SLF, Rekommendationer för allmänna kompetenser i ST

SLS, SOS  2016-01-25: Socialstyrelsens förslag till nya föreskrifter om erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården

SLS, SOS 2016-01-25 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och de allmänna råden (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring

SLS, SOS 2016-01-25 Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 1999:5) om allmäntjänstgöring för läkare

 

2015:

SLF, 2015-10-12: Nästa fas i e-hälsoarbete (SOU 2015:32)

SOS, 2015-06-12: Enkät SK-kurser 2017

SLF, 2015-06-05: För framtidens hälsa - en ny läkarutbildning (SOU 2013:15)

SOS, 2015-04-23: Upphandling av SK-kurser inför 2016

SOS, 2015-05-25: Externa bedömmare av Specilistansökningar Klinisk Fysiologi 

SLF, 2015-05-15: Kartläggning av bristen på specialistläkare

SLF, 2015-04-27: Frågor om arbetet med implementering av den nya ST-föreskriften

SHF, 2015-03-09: Plan för Svenska hjärtförbundets nationella certifiering av transthorakal ekokardiografi, att skapa ett nationellt ekokörkort

LIPIDUS, 2015-03-23: SPUR enkät 2015

SLS, 2015-01-18: Unik kunskap genom registerforskning(SOU 2014:45)

SLF, SOS 2015-01-15: Förslag till reviderade föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring