Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Disputationer

 

Avhandlingar

Här publiceras avhandlingar som utgått från personal vid enheter med klinisk fysiologisk verksamhet.

Doktoranden/huvudhandledaren får själv se till att publicering sker genom att skicka länk till den hemsida på universitetet avhandlingen ligger på till redaktören helst några veckor innan disputationen. Ange även följande uppgifter i mailet till redaktören: Yrkestitel, namn och titel på huvudhandledare och bihandledare samt vilket universitet avhandlingen utgår från. Listan gör inte anspråk på att vara fullständig och är beroende av att doktorander/handledare skickar in uppgifterna. Listan startade 10 oktober 2014, tidigare händelser inte noterade.

 

 

Datum

Universitet

Doktorandens namn

Yrkestitel

Avhandlingens namn inkl länkar

Huvudhandledarens namn och titel

Bihandledarnas

namn och titel

2016-01-29

Umeå Universitet

Sandra Arvidsson

Leg. BMA

Cardiac function in hereditary transthyretin amyloidosis: an echocardiographic study

Per Lindqvist, Docent, Umeå Universitet

Ole Suhr, Professor och Urban Wiklund, Docent, Umeå Universitet

2016-01-22

Linköpings Universitet

Kristofer Hedman

Leg. Läkare

Cardiac function and volume load

Professor Eva Nylander

Éva Tamás, specialistläkare Thoraxkirurgi

Lars Brudin, adjungerad professor

2015-05-13

Lunds Universitet

Robert Jablonowski

Läkare

Assessment of myocardial viability using magnetic resonance imaging

Docent Marcus Carlsson

Professor Håkan Arheden

Docent Henrik Engblom

Adj professor Petru Liuba

2015-05-30

Lunds Universitet

Mikael Kanski

Läkare

Non-Invasive Measures of Heart Failure

Professor Håkan Arheden

Med Dr, läkare, Martin Ugander

Docent, läkare Marcus Carlsson

Docent Einar Heiberg

2014-11-21

Karolinska universitets-sjukhuset Solna, Stockholm

Johan Petrini

Leg läkare

Vascular function in bicuspid aortic valve disease.

Docent Maria J Eriksson

Professor Kenneth Caidahl

Professor Per Eriksson

Professor Anders Franco-Cereceda

2014-11-28

Örebro Universitet

Micael Waldenborg

Leg biomedicinsk analytiker

Echocardiographic measurements at Takotsubo cardiomyopathy - transient left ventricular dysfunction

Docent Kent Emilsson

Professor Ole Fröbert

2014-10-17

Karolinska Institutet

Margareta Ring

Leg biomedicinsk analytiker

Methodological studies applying new techniques for evaluation of arterial function

Professor Kenneth Caidahl

Docent Maria J Eriksson