Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Om SFKF

Svensk Förening för Klinisk Fysiologi (SFKF) är en sammanslutning av läkare eller andra personer med särskilt intresse för Klinisk fysiologi. Föreningen är Svenska Läkaresällskapets sektion för Klinisk Fysiologi och Sveriges läkarförbunds specialitetsförening för Klinisk Fysiologi. Föreningens ändamål är att främja den svenska kliniska fysiologins utveckling, framför allt genom att anordna möten med vetenskapliga föredrag och diskussioner och genom att formulera mål för specialistutbildningen i ämnet. Vidare att som specialitetsförening tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga och ekonomiska intressen, samt att tjäna som ett organ för internationellt samarbete i vetenskapliga frågor och utbildningsfrågor.

Dessutom är SFKF en del av Svenska Hjärtförbundet (www.sweheart.se)

Föreningens styrelse mm finns under menyn till vänster.