Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Medlemsregister

Medlemsregister 

Efter beslut på årsmötet kommer fakturor och övriga utskick till medlemmarna framledes endast att ske via e-post. Det är därför viktigt att alla medlemmar kontrollerar att man har en korrekt och aktuell e-postadress registrerad.

För frågor och uppdatering avseende medlemsuppgifter kontaktas Malmö Kongress på