Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Stipendier/priser

Resestipendier 2018 VT

Utlysning av resestipendier 2018VT

Härmed utlyses fyra resestipendier á 10000 SEK för 2018 vårtermin.

Deadline för ansökan är 2017-12-31. 

Läs mer: Utlysning resestipendier 2018

OBS: Vi har gjort en korrektion i utlystningen: resestipendiekungörlsen blir i Stockholm.

(Publicerat 6 dec 2017)

Kungörelse resestipendier 2016

Vi har det stora nöjet från Svensk Förening för Klinisk Fysiologi att meddela att vi tilldelat fyra resestipendier för året 2016. Stipendierna går till lovande aktiva forskare i föreningen för vidareutbildning och presentationer av forskningsresultat vid erkända internationella konferenser samt för främjande av internationellt fysiologi-relaterat forskningssamarbete.

 

Läs mer: Kungörelse resestipendier 2016

(Publicerat 30 januari 2016)