Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Stipendier/priser

Utlysning av resestipendier 2017

Härmed utlyses fyra resestipendier á 10000 SEK för 2017.

Deadline för ansökan är 2016-12-31. 

Läs mer: Utlysning resestipendier 2017

(Publicerat 20 nov 2016)

Kungörelse resestipendier 2016

Vi har det stora nöjet från Svensk Förening för Klinisk Fysiologi att meddela att vi tilldelat fyra resestipendier för året 2016. Stipendierna går till lovande aktiva forskare i föreningen för vidareutbildning och presentationer av forskningsresultat vid erkända internationella konferenser samt för främjande av internationellt fysiologi-relaterat forskningssamarbete.

 

Läs mer: Kungörelse resestipendier 2016

(Publicerat 30 januari 2016)