Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Stipendier/priser

Kungörelse resestipendier 2016

Vi har det stora nöjet från Svensk Förening för Klinisk Fysiologi att meddela att vi tilldelat fyra resestipendier för året 2016. Stipendierna går till lovande aktiva forskare i föreningen för vidareutbildning och presentationer av forskningsresultat vid erkända internationella konferenser samt för främjande av internationellt fysiologi-relaterat forskningssamarbete.

 

Läs mer: Kungörelse resestipendier 2016

(Publicerat 30 januari 2016)