Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Styrelsen

Från och med 2017-10-12 ser styrelsen ut som följer:

 

Ordförande

Jan Engvall

Fysiologiska kliniken

Hjärt- och Medicincentrum Universitetssjukhuset

581 85 LINKÖPING

E-post:  

 

Vice ordförande

Anna Ormegard

Kliniken för Klinisk Fysiologi och nuklearmedicin Sörmland

631 88 ESKILSTUNA

E-post:

 

Sekreterare

Lena Forsberg

Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Danderyds sjukhus

182 88 STOCKHOLM

E-post:

 

Vetenskaplig sekreterare

Henrik Engblom

BoF Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Skånes universitetssjukhus

221 85 LUND

E-post:

 

Skattmästare/Kassör

Thomas Granath Larsson

Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Danderyds sjukhus

182 88 Stockholm

E-post:

 

Sekreterare i utbildningsnämnden

Ragnhild Ahl

Fysiologiska avdelningen, Helsingborgs lasarett

Charlotte Yhlers gata 10

251 87 Helsingborg

E-post:

 

Facklig sekreterare

Paula Lipponen

Avd för klinisk fysiologi

Sundsvalls sjukhus

851 86 SUNDSVALL

E-post:

 

Redaktör

Marcell Zsbán

Klinisk fysiologi Region Gävleborg

801 88 GÄVLE

E-post: 

 

Sekreterare i Tekniska Nämnden

 

Ulrika Bitzén

 

 

BoF Klinisk fysiologi och nuklearmedicin,

Skånes universitets sjukhus,

221 85 Lund

E-post:

 

Ledamot

 

Jonas Jögi

Klinsik fysiologi och nuklearmedicin VO Bild och funktion,

Skånesuniversitetssjukhus

221 85 LUND

E-post:

 

Ledamot 

Anette Rickenlund

Fysiologkliniken C1-88, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

141 86 Stockholm

E-post:  

 

Ledamot (associerade medlemmar)

Inger Ekman

Linköpings Universitet, Klinisk fysiologi, Avd. för kardiovaskulär medicin

Institutionen för medicin och hälsa, 58185 Linköping

E-post:

 

Suppleant

Alexandra Scheutz

Norrlands Universitetssjukhus

901 85 UMEÅ

E-post:

 

Suppleant

Thomas Åkesson Lindow

Klinisk fysiologi Centrallasarettet Växjö,

Region Kronoberg

35188 Växjö

E-post:

 

Suppleant

Patrik Sundblad

Fo Klinisk fysiologi C1-88 Karolinksa Universitetssjukhuset Huddinge

141 86 Stockholm

E-post:

 

Revisor

Ernst Zuber

Aleris FysiologLab Riddargatan 12b 5tr

114 35 STOCKHOLM

E-post:

 

Revisor

Johan Petrini

Fysiologiska kliniken, Södersjukhuset AB

Sjukhusbacken 10 11883 Stockholm

E-post:  

 

Revisorssuppleant

Bo Hedén

BoF Klinisk fysiologi och nuklearmedicin

Skånes universitetssjukhus Lund

22185 Lund

E-post:

 

Representant i Läkarsällskapets fullmäktige

Thomas Granath Larsson

Fysiologiska kliniken Capioa St Görans Sjukhus AB

112 81 Stockholm

E-post: