Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Revisorer, valberedning, representanter

REVISORER

Revisor
Ernst Zuber
Aleris FysiologLab
Riddargatan 12B
114 35 Stockholm
e-post:
Tel: 0734-337670

Revisor
Johan Petrini
Fysiologiska kliniken
Södersjukhuset AB
118 83 Stockholm
e-post:

Revisorsuppleant
Bo Hedén
BoF Klinisk fysiologi och nuklearmedicin
Skånes universitetssjukhus
221 85 Lund
e-post:  

 

VALBEREDNING

Niklas Storck

Eva Nylander

Marcus Carlsson (sammankallande)

 

REPRESENTANTER

Representant till Svenska Läkarsällskapet

Thomas Granath Larsson (ordinarie), Jan Engvall (suppleant)

Representant till Svenska Läkarsällskapet prioriterskommite

Carl-Johan Carlhäll

Representant till Läkarförbundet

Paula Lipponen (ordinarie), Ulrika Bitzén (suppleant)

Representant till Svenska Hjärtförbundet

Henrik Engblom och Jan Engvall
(Martin Ugander är adjungerad som representant/co-Ed för Scand. J Cardiovasc.
medicine)

Representant till Vårmötets organisationskommitté

Henrik Engblom och Carl-Johan Carlhäll

Representant till Vetenskapliga rådet

Eva Nylander

Representant till Skandinaviska sällskapet för klinisk fysiologi och nuklearmedicin

Per Wollmer (ordinarie), Jan Engvall (suppl)

Till valberedning för Hjärtförbundets styrelse och till ekoarbetsgrupp

Jan Engvall

Representant för SFKF i Hjärtförbundets ekoarbetsgrupp

Jan Engvall (ordinarie), Eva Nylander (suppleant)

SPUR-samordnare

Eva Persson

SPUR-inspektörer

Helen Almquist (Lund), Magnus Areskog, Tomas Jogestrand,  Madeleine Lindqvist (Karolinska), Eva Maret (Karolinska),  Eva Persson (Lund), Milena Sundstedt (Västerås)