Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

HTA - Health Technology Assessment

Health Technology Assessment (HTA) - översatt till svenska "utvärdering av teknologier i vården". HTA är en metod för att systematiskt utvärdera vetenskapliga publikationer om diagnostik, behandling och omvårdnad och sammanfatta konsekvenserna av metoderna. SFKFs sekreterare i tekniska nämnden, Peter Wittrup, kommer att se över hur vi kan använda svensk HTA-verksamhet  för utveckling av kliniskt fysiologisk diagnostik.

Mer om HTA:

https://en.wikipedia.org/wiki/Health_technology_assessment

http://www.vardverktyget.se/?p=88474

http://www.vardgivarguiden.se/UtbildningUtveckling/Vardutveckling/HTA/