Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Utbildning

Aktuella och genomförda kurser / utbildningar

Här tipsas om relevanta kurser och utbildningar. Kontakta gärna redaktören () om du vill att en specifik kurs läggs in. 

(senast uppdaterad 3 oktober 2017)

 

ONLINEDOKUMENT - ÖVERSIKT ÖVER ÅTERKOMMANDE KURSER

 

AKTUELLA KURSER / UTBILDNINGAR:

 

2017-10-02--06

SK-kurs: Arytmier

Stockholm.

Mer info via Socialstyrelsen

 

2017-10-11

Utbildningseftermiddag i Norrköping den 11 oktober med tema endokardit.

Vi tänkte börja klockan 12:00 i lokal Pulsen med gemensam lunch.

Anmälan till Maria Brunnberg Fysiologiska Kliniken Vrinnevisjukhuset

 

2017-11-08--10

DT HJÄRTA, CMIV och Universitetssjukhuset i Linköping

Info och anmälan

 

2017-11-21--24

Kurs i Transthorakal Ekokardiografi

Uppsala

Info och anmälan

 

 

 

TIDIGARE GENOMFÖRDA KURSER:

 

2016-03-11 Utbildningsförmiddag för ST-läkare i klinisk fysiologi fredag förmiddag den 11 mars kl. 08.00-11.30. Tema: Ergospirometri. Ansvariga för programmet öl Eva Nylander och ST-läkare Kristofer Hedman. Lokal ”Pumpen”, Universitetssjukhuset i Linköping.

Vi hälsar gärna ST-läkare från andra ställen än Östergötland välkomna. Vid intresse att delta maila 

 

2016-05-20 kl 12:30 – 16:00
Systolisk vänsterkammarfunktion - ”Read with the experts – be the expert”

Plats: Universitetssjukhuset i Linköping, Fysiologiska klinikens bibliotek, plan 12

Anmälan till Maria Linghammar; 

senast tisdagen den 17 maj.

 

2016-05-24 – 2016-05-27:

Kurs i Myokardscintigrafi, Skånes Universitetssjukhus, Lund. 

2016-05-30 -- 2016-06-02

EKG- och spirometritolkning, Uppsala.

Kurs för ST-läkare (i första hand inom allmänmedicin och internmedicin) samt biomedicinska analytiker. 

Mer info: 
http://www.uppdragsutbildning.uu.se/Utbildningar/Medicinvard/medicinkurser-vt-16/ekg--och-spirometritolkning/

 

2016-06-01 – 2016-06-02

Kurs i lungfunktionsdiagnostik

Kursen syftar till att under två dagar ge ökad kunskap om olika undersökningsmetoder och deras användningsområden, samt diskutera hur vi kvalitetssäkrar våra undersökningar. Vi kommer att gå igenom de vanliga metoderna som spirometri, diffusionskapacitet och kroppspletysmografi, samt även titta närmre på de metoder som studerar de perifera luftvägarna som impulsoscillometri och N2-utsköljning. Kursen kommer att innehålla både teoretiska och praktiska moment.

Kursledare: Per Gustavsson och Anne Johansson
Datum: 1-2 juni
Plats: Göteborg
Pris: 5 900 kr. Medlem i IBL 5 000 kr.

Mer info: http://ibl-inst.se/?page_id=96

 

2016-09-05--08

Kurs i kardiopulmonell fysiologi Skånes Universitetssjukhus, Lund.

Kursen är godkänd av LIPUS. Mer info finns på http://www.med.lu.se/klinvetlund/klinisk_fysiologi/kurser/kardiopulmonell_fysiologi

 

2016-09-07--09

Framtidens specialistläkare, Malmö

Se http://www.framtidenslakare.se 

 

2016-09-26---29

Medfödda hjärtfel hos vuxna – GUCH. Lund. Länk

 

2016-10-05--07

DT HJÄRTA: en introduktionskurs CMIV och Universitetssjukhuset i Linköping

Info och anmälan

 

2016-10-05--07

Fördjupningskurs i ekokardiografi (steg II)

Riksföreningen inom Ultraljudsdiagnostik – RUD anordnar i samarbete med avdelningen för Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Skånes universitetssjukhus, Lund och Malmö fördjupningskurs i Ekokardiografi (steg II) Kursen hålls på Quality Hotel View, Hyllie stationstorg, Malmö.

Mer info

 

2016-10-21

Välkomna på Utbildningshalvdag för ST –läkare i klinisk fysiologi 21 okt kl. 12.30- 16.00 i Biblioteket på Fysiologiska kliniken, Linköping.

Tema är arbetsprov.

Anmälan och info per mail, till senast må 17 okt!

 

2016-11-09--11

Grundläggande kurs i ekokardiografi

Uppsala

Mer info

 

2016-11-21--24

Kurs i ekokardiografi

Fördjupning i ekokardiografisk tolkningsmetodik på en intermediär nivå

Datum: 21 - 24 november 2016

Plats: Fysiologkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås

Anmälan

Preliminärt schema

Mer info

 

2016-12-16

Utbildningseftermiddag för ST-läkare med tema diastolisk dysfunktion, Fysiologiska kliniken, Vrinnevisjukhuset i Norrköping

Start kl 12:00 med gemensam lunch. Anmälan till 

HT 2016

Siemens Academy kurser 2016

 

2017-01-23--26

Klinisk Fysiologisk Kärldiagnostik

Göteborg.

Kursen riktar sig främst till ST-läkare i Klinisk Fysiologi men även specialintresserade Biomedicinska analytiker i mån av plats.

Mer info via Lipus

 

2017-02-08 – 2017-02-10

Kurs i kliniskt tillämpad urodynamik.

Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Danderyds sjukhus. 

Mer info

Anmälan

 

2017-03-10

ST-utbildningshalvdag, fre 10 mars, start med lunch kl. 12.30, utbildning kl. 13-16, i Fysiologiska klinikens bibliotek, plan 12, Universitetssjukhuset i Linköping.
Tema VENER! både trombosdiagnostik och venduplex på frågeställning venös insufficiens.
Ansvarig för utbildningen är överläkare Helene Zachrisson.
Tacksam anmälan till , senast må 6 mars. Ange ev. matallergier etc

 

2017-03-13--2017-03-15

Lungfunktionsdiagnostik för lungläkare

Uppsala

http://www.akademiska.se/lungfunk

 

2017-03-20 – 2017-03-24

Nuklearmedicinsk fysik och teknik

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Information

Anmälan

Prel kurschema 

 

2017-04-03 – 2017-04-06

Arbetsprov och ergospirometri

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Information

Anmälan

Prel kurschema 

 

2017-05-05

Fredagen den 5 maj, kl.12.30 - 16, i biblioteket på Fysiologiska kliniken, US Linköping. Tema: Ischemidiagnostik med myokardscintigrafi. Ansvariga öl Eva Olsson och spec.läk Georgia Varelogianni.
Anmälan per mail till  senast 27 april.

VT 2017

Arbetsfysiologi och ergospirometri, 7.5 HP Fristående kurs vid Karolinska Institutet, Karolinska universitetssjukhuset-Huddinge

Kursen är möjlig att läsa på distans 

Mer info

2017-05-08--10

Nuklearmedicinsk njurdiagnostik

Skånes Universitetssjukhus i Malmö

Kursen syftar till att kursdeltagaren ska kunna förstå och värdera olika nuklearmedicinska undersökningsmetoder samt tolka resultatet för optimal njurdiagnostik. Målgrupp är läkare, BMA/SSK och fysiker med intresse för nuklearmedicin.

Kursinbjudan

Prel kursschema

Anmälan

Mer info: www.numema.se  och www.lipus.se 

 

2017-05-08 – 2017-05-11

Kurs i kardiopulmonell fysiologi

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Information

Anmälan

Prel kurschema 

 

2017-05-29 – 2017-06-01

Kurs i Myokardscintigrafi, Skånes Universitetssjukhus, Lund. 

Inbjudan

Anmälan

Preliminärt schema

Information hotell

 

2017-09-25 - 29

Teknik, fysik och strålskydd inom bild- och funktionsmedicin (SK-kurs)

Mer info