Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Utbildning

Litteratur och övrigt utbildningsmaterial

Litteraturlista

Här finner du nu en litteraturlista med från SFKF föreslagen litteratur under ST-utbildningen liksom för fortbildning för specialister. Listan är dynamisk och uppdateras efterhand.  

 

Upphandling SK kurser

Nu har upphandlingen av SK-kurser inför kursåret 2017 annonserats. Sista anbudsdag är 2016-03-29. Information om upphandlingen finns på Socialstyrelsens hemsida:

(Publicerat 11 februari 2016)

 

 http://www.socialstyrelsen.se/sk-kurser/upphandling-sk-kurser/upphandlingavsk-kurser2017 

För Klinisk fysiologi gäller det en kurs i fysiologisk kärldiagnostik, under rubriken "Kurser för specialiteter vars namn börjar på A-K". Sedan finns det även en kurs under rubriken "Övergripande kurser för flera specialiteter": Teknik, fysik och strålskydd.