Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Abstracts

Publicerade abstracts från Höstmötet 2015:

Länk till Abstracts från 2015

 

Publicerade abstracts Höstmötet 2014:

 

Nedan finner ni accepterade abstracts till Höstmötet i klinisk fysiologi där författarna sagt OK till publicering på hemsidan. 

Abstract 8 och 9 innehåller på författarnas begäran endast titel+författare+affilering och sålunda ingen ytterligare text.