Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Material till hemsidan

Vem som helst som är medlem i vår förening kan få publicerat material på hemsidan under förutsättning att det är något som rör klinisk fysiologi och bedöms vara av intresse för övriga medlemmar.

Material kan skickas per mail till redaktör:  

Vid tveksamhet om innehållet har intresse för medlemmarna i SFKF diskuteras det inom styrelsen innan eventuell publicering.