Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Ordföranden har ordet

Ordförandebrev 2016-09-05

Kliniska Fysiologer!

Sommaren var vacker och varm och jag hoppas alla har haft tillfälle att njuta av den! Remissinflödet har efter sommaren ej ännu kommit igång men i Stockholm aktiveras vi fortsatt av visionär omorganisation, nybyggnationer med flytt och sorgliga oredlighetsaffärer.

Plötsligt har hösten infunnit sig och med stormsteg närmar sig vårt höstmöte här i Stockholm på Karolinska Universitetssjukhuset 13-14 oktober. Vi på kliniken och i föreningen önskar alla hjärtligt välkomna! Ännu är relativt få anmälda – men vi hoppas på stor uppslutning och spännande program med många vetenskapliga presentationer, riktlinjediskussioner och framtidsvisioner – och inte minst Torgny Sjöstrandsföreläsningen – en högtid! Årsmöte blir det som vanligt och studierektorerna kommer att träffas i speciellt möte efteråt – lämna dina synpunkter och ev. övriga frågor som Du önskar skall tas upp! Glöm heller inte att ta tillfället i akt och lära om Ergospirometri dagen före höstmötet.

Dessförinnan kommer vi nästa vecka här i Stockholm ha röntgenvecka, med från SFKF arrangerat kardiovaskulärt symposium och annat matnyttigt även för kliniska fysiologer. Håll dig uppdaterad via hemsidan röntgenveckan.

Socialstyrelsen, Svenska läkarförbundet och läkarsällskapet har i dagsläget fokus på utbildning och arbetsmiljö, vilket flera grupper inom styrelsen nu ägnar uppmärksamhet. Bl.a. ska vi för Socialstyrelsen sammanfatta vårt framtida behov avseende ST-utbildning. Botanisera gärna på hemsidan – där ligger t.ex. verksamhetsenkäten för 2015. Styrelsen eftersöker synpunkter och förslag till förändringar inför nästa år. Föreningens uppdaterade stadgar kan vara bra att läsa för de som är nya och det finns även en lista över var kliniskt fysiologisk verksamhet bedrivs för närvarande.

Styrelsens årsberättelse med och nämndrapporter samt årsmötets agenda kommer Du att finna på hemsidan i god tid innan höstmötet. Ordförandebrevet blir denna gång kort och koncist men inte desto mindre.

VARMT VÄLKOMNA till Höstmötet och Årsmötet

/ Birgitta Janerot, ordförande SFKF