Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Nomineringar till SLS och SLF

Det har blivit dags att nominera ledamöter till Svenska Läkaresällskapets (SLS) nämnd respektive Sveriges Läkarförbunds (SLF) förbundsstyrelse för 2016.

Nomineringar till SLS nämnd (deadline 8/2) kan föreslås till Henrik Engblom på

Nomineringar till SLF förbundsstyrelse (deadline 25/3) kan föreslås till Paula Lipponen på