Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Specialistutbildningen

Förslag till målbeskrivning klinisk fysiologi våren 2014

Förslag till nya bestämmelser om läkarnas specialiseringstjänstgöring, två dokument att läsa:

Förslag till målbeskrivning ST-klinisk fysiologi

Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring

Har ni förslag på revisioner kan ni skicka dem till ordförande Marcus Carlsson () eller utbildningssekreterare Eva Persson ().