Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Specialistutbildningen

Nytt förslag till utbildningsbok 10 december 2014

Ett nytt förslag till utbildningsbok för klinisk fysiologi finns att läsa och synpunkter på förslaget kunde ges senast 12 januari 2015.

.

Här finner ni ett nytt förslag till justeringar i utbildningsboken och lite förklaringar till hur vi tänkt.

Det är ett förslag och kommentarer och förbättringar välkomnas.

Beakta även att utbildningsboken är vårt (specialitetens) arbetsverktyg, och kommer att behöva uppdateras och förändras allteftersom vår specialitet, och tekniken förändras. Det är här vi kan hänga med i utvecklingen. Själva målbeskrivningen, som Socialstyrelsen fastslår och har till grund för att avgöra när ST-läkaren är färdig specialist, blir ju ett mer statiskt dokument där man inte kan ändra lika lätt, och där man inte heller kan vara lika detaljerad.

Läs gärna igenom vår förklaring först och utbildningsboken därefter, förändringarna är markerade med gult i utbildningsboken.

Svensk förening för klinisk fysiologi genom utbildningsansvarig /Anna Ormegard