Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Specialistutbildningen

SPUR

SPUR-verksamhetens mål är att upprätthålla och utveckla kvaliteten på ST-läkarens utbildning.

I föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2015:8) som träder i kraft 1 maj 2015 står det i 4 kap. §2 att kvaliteten i specialiseringstjänstgöringen ska granskas och utvärderas av en extern aktör och att det bör ske vart femte år. 

En möjlighet att göra denna externa granskning är via SPUR-inspektioner.

Sedan 2010 har 5 fysiologiska kliniker inspekterats. Vid önskemål om att genomföra en SPUR-inspektion kontaktas föreningens SPUR-samordnare Eva Persson ().  

SFKF har 8 aktiva SPUR-inspektörer: Helen Almquist (Lund), Tomas Jogestrand,  Madeleine Lindqvist (Karolinska), Eva Maret (Karolinska), Eva Persson (Lund), Irina Diobanova (Örebro), Karin Rodmar (Linköping) och Sasko Volkovski (Karlskrona)

Om du är intresserad av att blir SPUR-inspektörer kontaktar du SPUR-samordnare Eva Persson ().     

Mer information angående SPUR-verksamheten och Lipus finns på http://www.lipus.se