Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Specialistutbildningen

Lägesbeskrivning skickad till myndigheter

Inför Socialstyrelsens översyn av specialitetsförteckningen 2010 har denna lägesbeskrivning för Klinisk Fysiologi skapats och skickats till Socialstyrelsens Nationella ST-råd, Högskole- och Forskningsminister Tobias Krantz, Svenska Läkaresällskapet, Sveriges läkarförbund samt Sveriges Kommuner och Landsting.

Starkt stöd

När det gäller situationen med den nya specialiteten har Svensk Förening för Klinisk Fysiologi fått starkt stöd - från 11 föreningar och förbund i Sverige och från tre i utlandet.

Dessa skrivelser finns samlade i ett gemensamt dokument som du kan läsa >>här.

Brev till Socialstyrelsen från våra verksamhetsföreträdare.

Ett gemensamt brev från 27 verksamhetschefer och medicinskt ansvariga har ställts till Socialstyrelsen och Nationella rådets ordförande Bo Lindblom. Brevets författare beskriver sin djupa oro över bemanningssituationen med anledning av den nya basspecialiteten bild- och funktionsmedicin.

Lär brevet >>här.