Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Specialistutbildningen

Förslag utbildningsbok klinisk fysiologi 2014-09-25

Förslag till utbildningsbok i klinisk fysiologi daterat 2014-09-25.

Synpunkter tas tacksamt emot av utbildningssekreterare Eva Persson () eller ordförande Marcus Carlsson () före Höstmötet 2-3 oktober 2014.