Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Ultraljud hjärta

Stockholm-Umeå-studie 2D-ekokardiografi

Individuella referensvärden för 2D-ekokardiografi enligt Stockholm-Umeå-studien, som publicerats i Clinical Physiology and Functional Imaging, kan nu erhållas genom att i denna excel-fil lägga in ålder, vikt, längd och kön för varje patient. Filen uppdaterad 27 januari 2016.