Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Ultraljud hjärta

Körkort för ekokardiografi

Svenska Hjärtförbundets arbetsgrupp i ekokardiografi har publicerat rekommendationer för körkort inom transtorakal ekokardiografi. Dessa finns på http://www.ekokardiografi.se 

(Publicerat 14 januari 2016)