Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Ultraljud hjärta

Standardiserad ekokardiografi

Stockholms läns landsting och Karolinska Institutets samverkansprojekt 4D verkar för att diagnostiken med ekokardiografi skall genomföras standardiserat. En film som är tänkt att illustrera en standardundersökning med de mätningar som ingår i projektets standardprotokoll finns här.

(Publicerat 17 januari 2016)