Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Verksamheter

Klinisk-fysiologisk verksamhet:

Lista över klinisk-fysiologisk verksamhet 2016 (pdf)

För kontaktuppgifter till respektive verksamhet hänvisas till SFKF:s sekreterare Lena Forsberg, som kan kontaktas på . Kontaktuppgifter lämnas vid förfrågan ut efter samråd med SFKF:s ordförande.

 

Verksamhetsenkäter:

Svensk Förening för Klinisk Fysiologi presenterar här resultaten från föreningens verksamhetsenkäter. Syftet är att ha öppna jämförelser mellan enheter för att kunna vara ett stöd i kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling.  

Verksamhetsenkät 2016

Verksamhetsenkät 2015

Verksamhetsenkät 2014

Verksamhetsenkät 2013

 

 

Longitudinella jämförelser 2009-2016